Mikrogranty dla organizacji społecznych i liderów lokalnych – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”

wpis w: Ogłoszenia

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” rozpoczyna nabór wniosków do konkursu „Aktywator społeczny”

Jest to dotacja do kwoty 10 000 zł na otwarcie:

  • stowarzyszenia
  • fundacji
  • spółdzielni socjalnej
  • spółki non profit

Termin składania wniosków mija 22.03.2022 r.

Poniżej przesyłam link do informacji na stronie www

https://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/stowarzyszenie-wsparcie-spoleczne-ja-ty-my-oglasza-rekrutacje-do-konkursu-aktywator-spoleczny-na-przyznanie-pakietu-rozwojowego-w-wysokosci-do-10-000-zl/

Plakat OWES