POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OBYWATELI UKRAINY! / Продовольча допомога громадянам України!

POMOC ŻYWNOŚCIOWA!

Wójt Gminy Łanięta w porozumieniu z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 – organizuje pomoc w formie paczek żywnościowych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Łanięta.

Pomoc skierowana jest wyłącznie dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 r.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy mogą zgłaszać się do sekretariatu Urzędu Gminy Łanięta, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 24 3567400.

 

ХАРЧОВА ДОПОМОГА!

голови ґміни Ланета, за погодженням з Продовольчим банком у Лодзі. «- Оперативна програма «Продовольча допомога» 2014-2020, підпрограма 2021 – організовує допомогу у вигляді продуктових пакетів для громадян України, які проживають на території ґміни Ланета.

Допомога призначена лише громадянам України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року.

Особи, зацікавлені в цій формі допомоги, можуть звертатися до Секретаріату гміни Ланет з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 15.30 за телефоном: 24 3567400.