WŁAŚCICIELU LUB ZARZĄDCO BUDYNKU PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW!

 

Właścicielu, zarządco budynku!

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wejdź na stronę www.ceeb.gov.pl i złóż deklarację online!

Deklarację można również złożyć w formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać na adres email: sekretariat@gminalanieta.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łanięta w godzinach pracy tut. Urzędu.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne