WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZNIESIENIA URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI ŁANIĘTA-KOLONIA, MARIANÓW I NUTOWO

Na podstawie zarządzenia Nr 11/2022 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia, Marianów i Nutowo zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w formie ankiet w wersji papierowej w terminie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 10 marca 2022 r. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców:

a) miejscowości Pomarzany w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nutowo, stanowiącej część wsi Pomarzany,

b) miejscowości Rajmundów w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia, stanowiącej część wsi Rajmundów,

c) miejscowości Suchodębie w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Marianów, stanowiącej część wsi Suchodębie.

Wyniki konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

 1. Dla mieszkańców miejscowości Pomarzany w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nutowo, stanowiącej część wsi Pomarzany:

a) liczba osób uprawnionych do głosowania (na dzień 24 lutego 2022 r.): 24;

b) liczba oddanych głosów:

 • ważnych: 13,

 • nieważnych: 0;

c) liczba oddanych głosów ważnych:

 • popierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Nutowo: 1,

 • niepopierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Nutowo: 12.

 1. Dla mieszkańców miejscowości Rajmundów w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia, stanowiącej część wsi Rajmundów:

a) liczba osób uprawnionych do głosowania (na dzień 24 lutego 2022 r.): 96;

b) liczba oddanych głosów:

 • ważnych: 9,

 • nieważnych: 0;

c) liczba oddanych głosów ważnych:

 • popierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia: 9,

 • niepopierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia: 0.

 1. Dla mieszkańców miejscowości Suchodębie w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Marianów, stanowiącej część wsi Suchodębie:

a) liczba osób uprawnionych do głosowania (na dzień 24 lutego 2022 r.): 301;

b) liczba oddanych głosów:

 • ważnych: 5,

 • nieważnych: 0;

c) liczba oddanych głosów ważnych:

 • popierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Marianów: 5;

 • niepopierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Marianów: 0.

Wszystkie oddane głosy przez mieszkańców miejscowości Rajmundów i Suchodębie były ważne i popierały zniesienie urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia i Marianów. Wszystkie oddane głosy przez mieszkańców miejscowości Pomarzany były ważne, większość z nich było przeciw zniesieniu urzędowej nazwy miejscowości Nutowo.