KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW DROBIU ORAZ PODMIOTÓW I OSÓB UTRZYMUJĄCYCH DRÓB

Dnia 6 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym RP (poz. 768) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie określa nakazy i zakazy związane z utrzymywaniem drobiu zarówno na fermach przyzagrodowych, jak i komercyjnych. Niniejszy akt prawny wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

Rozporządzenie-1 Rozporządzenie-2Rozporządzenie-3