INFORMACJA O PROJEKCIE „WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE OGRODEM POLSKI”

Szanowni Państwo,
w ramach kompleksowych działań projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego, ich edukację i rozwój regionu, Zarząd Województwa Łódzkiego ustanowił Certyfikat, jako wyróżnienie dla ogólnodostępnych terenów zielonych, będących miejscami o wyjątkowych walorach przyrodniczych lub krajobrazowych. 🌲🌳
Ideą nadania Certyfikatu jest:
📌 zachęcenie do kształtowania krajobrazu, parków i terenów zielonych w harmonii z przyrodą;
📌 uwrażliwienie mieszkańców regionu na piękno natury;
📌 budowanie wśród mieszkańców świadomości walorów współczesnych oraz zabytkowych założeń zieleni;
📌 docenienie zaangażowania właścicieli/zarządców terenów w tworzeniu zielonych przestrzeni publicznych;
📌 promowanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych lub krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego.
Zgłoszeń miejsc mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, inne instytucje, a także osoby fizyczne poprzez przesłanie na adres: ogrody@lodzkie.pl wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do uchwały wraz z załączonymi zdjęciami oraz opisem miejsca.
Miejsca wyróżnione Certyfikatem zostaną objęte działaniami promocyjnymi przez Województwo Łódzkie, m.in. poprzez artykuły zamieszczane na stronie internetowej www.lodzkie.pl , publikacje, albumy, wystawy, podczas wydarzeń takich jak pikniki, festyny, konferencje.
Szczegóły zasad nadawania Certyfikatu zostały zawarte w uchwale 829/22 ZWŁ z dnia 6 września 2022 r. Uchwała oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.
Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adres email: ogrody@lodzkie.pl
Gmina Łanięta już dokonała zgłoszenia! Serdecznie zachęcamy Mieszkańców do przesyłania zgłoszeń! 🙂
c9fb8258fc7dae80d8d2770a23b8da94_XL