Ślubowanie klasy I w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

14 października 2022 roku odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach. Przybyłych gości powitała dyrektor Izabela Zakrzewska. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, który w pierwszej kolejności złożył życzenia z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej dziękując nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za trud i zaangażowanie życząc tym samym wytrwałości, satysfakcji i uśmiechów na twarzach uczniów. Następnie wręczył dyplomy uznania pani Marzenie Stańczyk dyrektor Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach, pani Izabeli Zakrzewskiej dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach i pani Beacie Ryniec-Maćkowiak wieloletniej nauczycielce tej szkoły.

Następnie Wójt Tomasz Szczęsny skierował swoje słowa do pierwszoklasistów: „Dzisiejszy dzień to szczególnie Wasze święto. Jak powiedział Lew Tołstoj „Mądrość jest nieskończona; im bardziej się w nią zagłębiasz, tym bardziej jej potrzebujesz„. Jestem pewien, że już za chwilę sami zrozumiecie znaczenie tych słów. Życzę Wam samych dobrych dni w murach naszej szkoły. Oby ten symboliczny ołówek, który już za chwilę zostanie oparty o Wasze ramiona, nigdy nie był ciężarem, a podporą, która pozwoli wam wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, talentów i marzeń.”

Kolejnym punktem uroczystości był występ artystyczny uczniów klasy pierwszej. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali przez wójta i panią dyrektor pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.

Oczywiście, jak święto to i prezenty, które zostały wręczone dzieciom przez przybyłych gości.