Zawiadomienie Starosty Kutnowskiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Zawiadomienie Starosty Kutnowskiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

zawiadomienie_GK_13_10_2022-1