Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

W dniu 13.12.2022 r. Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny i Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński podpisali umowę o „Dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Spotkanie odbyło się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.Dziękujemy p. Tobiaszowi Bocheńskiemu oraz p. Bogumile Kapusta – Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. W wyniku zawartej umowy Gmina Łanięta otrzyma 117 585,60 zł dofinansowania a mieszkańcy Gminy będą mogli w 2023 r. korzystać z transportu na preferencyjnych warunkach.