Informacja dla mieszkańców Gminy Łanięta dot. odśnieżania i usuwania zalegającego śniegu i lodu oraz zwisających nawisów śniegowych i sopli

ODŚNIEŻANIE PLAKAT

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY ŁANIĘTA PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU:

– UPRZĄTNIĘCIA BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z DRÓG DLA PIESZYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI,

– NIEZWŁOCZNEGO USUWANIA ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU I LODU ORAZ ZWISAJĄCYCH NAWISÓW ŚNIEGOWYCH I SOPLI Z DACHÓW, STROPODACHÓW, TARASÓW UŻYTKOWYCH, BALKONÓW, GZYMSÓW, RYNIEN ORAZ INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU LUB INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻENIA DLA KONSTRUKCJI OBIEKTU LUB BEZPIECZEŃSTWA JEGO UŻYTKOWANIA.

ZA IGNOROWANIE OBOWIĄZKÓW GROZI KARA GRZYWNY DO 1 500 ZŁ ALBO KARA NAGANY!