Gmina Łanięta pozyskała kolejne dofinansowanie na zakup komputerów!

wpis w: Ogłoszenia

Z radością informujemy, że Gmina Łanięta pozyskała kolejne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego „Zdalna Szkoła Plus”. Zakupiliśmy komputery stacjonarne za kwotę 45 000,00 zł dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.  Dzięki tej inwestycji po powrocie do zajęć szkolnych prowadzonych w normalnym trybie będą oni mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu, który będzie wyposażeniem pracowni informatycznej.
Warto przypomnieć również, że w kwietniu 2020r. pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach „Zdalnej Szkoły” w kwocie 45 000,00 zł, dzięki czemu zakupiliśmy nowoczesne laptopy. Stanowiły one duże wsparcie dla uczniów i nauczycieli podczas zajęć prowadzonych zdalnie w czasie pandemii.

Łącznie na zakup komputerów dla naszej szkoły Gmina Łanięta pozyskała aż 90 000 zł.

 

IMG_0139

 

 

IMG_0140