Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa   Sp. z o.o. w Baruchowie


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w GMINIE ŁANIĘTA w 2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady muszą być wystawione do godz. 6:30 w dniu odbioru.

2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
miesiąc
RODZAJ ODPADÓW                                                                                      DZIEŃ MIESIĄCA
Odpady zmieszane 12   9  9 1226 1024 1428 1226 0923 1327 1125 15 13
Odpady Biodegradowalne – brązowe worki 12 9  9 1226 1024 1428 1226 0923 1327 1125 15 12
Selektywna – żółte worki  15 24 16 23
Selektywna – zielone worki  15 24 16 23
Selektywna -niebieskie worki  15 24 16 23
Zabudowa wielorodzinna(odpady zmieszane i biodegradowalne) 1226 923 923 011220

26

101824 02081422

28

051219

26

020917

23

30

071321

27

041118

25

1529 1227

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, BUDOWLANYCH

I ROZBIÓRKOWYCH ORAZ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ODBĘDZIE SIĘ 29.03.2021- zapisy pod numerem telefonu 54/284-41-79 do 12.03.2021 r.

Do brązowych worków można wkładać odpady biodegradowalne i odpady zielone (ścięte trawy, liście oraz resztki żywności, czy resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach).

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania ze szkła np. butelki lub słoiki

Do niebieskich  worków można wkładać wyłącznie opakowania z papieru, karton, tekturę

Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub Urzędzie Gminy.

WORKI Z INNĄ ZAWARTOŚCIA NIE BĘDĄ ODBIERANE

Uwagi lub pytania należy kierować do siedziby firmy pod numerem telefonu:

ZGKiMR w Baruchowie, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

54-284-41-79 – Biuro Obsługi Klienta

http://zgkbaruchowo.pl/, odpady@zgkbaruchowo.pl

 

Harmonogram w wersji pdf. znajduje się w linku poniżej:

HARMONOGRAM 2021r.