500+

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, że wszystkie osoby zainteresowane świadczeniem 500 + proszone są o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach

  • od 01.02.2021 r. drogą elektroniczną
  • od 01.04.2021 r. drogą tradycyjną

Ostateczny termin na złożenie wniosków uprawniających do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy upływa 30.06.2021 r. Po tym terminie prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.