Wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Łanięta

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje o wolnym stanowisku w Urzędzie Gminy Łanięta.

Stanowisko: Pomoc administracyjna

Wymagania:

– wykształcenie wyższe lub średnie

– nieposzlakowana opinia

– niekaralność

– Zaangażowanie, kreatywność i punktualność.

– Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji komputerowych.

– umiejętność interpretacji i stosowania przepisów w szczególności z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą zadania z zakresu:

– zarządzania drogami

– gospodarki gruntami

– rolnictwa

– transportu

Warunki pracy:

– praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy

– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

– praca w terenie oraz wyjazdy służbowe

Wymagane dokumenty:

– CV

– list motywacyjny

Kontakt:

– telefon: 24 356 74 06

– e-mail: sekretariat@gminalanieta.pl