Uwaga! Ograniczenie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Łanięta

wpis w: Informacje

Na podstawie Zarządzenia nr 17/20 Wójt Gminy Łanięta wprowadza od dnia 22.03.2021r.  ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Łanięta.

Dokumenty i wnioski można składać przy użyciu poczty elektronicznej, Profilu Zaufanego e-PUAP, tradycyjnej poczty i kurierów dostarczających przesyłki lub poprzez pozostawienie korespondencji w urnie znajdującej się przed Urzędem Gminy. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej w zakładce „druki”.

Kontakt telefoniczny :

Główny numer telefonu do Urzędu – 24 356 74 00

Sekretarz Gminy – 24 356-74-02

Urząd Stanu Cywilnego – 24 356-74-07

Referat finansowy – 24 356 74 09

Podatki i inne opłaty lokalne – 24 356 74 04

Kasa Urzędu – 24 384 89 09

Planowanie przestrzenne, ochrony środowiska, gospodarka odpadami
– 24 356 74 06

Inwestycje i zamówienia publiczne – 24 384 89 29

Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności możliwa będzie bezpośrednia obsługa interesantów tylko w sprawach związanych z Urzędem Stanu Cywilnego i ewidencją ludności – po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem.

Płatności przyjmowane będą tylko w formie bezgotówkowej w postaci przelewu bankowego.
Bank Spółdzielczy w Krośniewicach oddział w Łaniętach: 93 902300062614635920000200
Odpady komunalne: 38 902300062614635920000220

Zarządzenie 17/20 Wójta Gminy Łanięta z dnia 16.03.2020r. znajduje się poniżej:

Zarządzenie Wójta Gminy Łanięta