Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMY”

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny uczestniczył w zebraniu założycielskim Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”, którego celem jest organizowanie i udzielanie wzajemnej pomocy Jednostkom Samorządu Terytorialnego.

Członkowie Stowarzyszenia, czyli gminy, powiaty, miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy mogą liczyć na szybkie wsparcie finansowe. Gdy jeden z samorządów zostanie dotknięty skutkami klęsk żywiołowych i innych nieoczekiwanych zdarzeń, stowarzyszenie będzie przekazywać pieniądze pochodzące ze składek członkowskich.

Dziś budżet „PomagaMY” to już ok. 500 tys. zł, z czego 300 tys. zł to pieniądze z budżetu samorządu województwa łódzkiego, pozostała część to składki członków Stowarzyszenia.