Nabór do Programu “Rehabilitacja 25 plus”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rehabilitacja 25 plus

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie yl. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno tel./fax 24 253 34 27

UWAGA! UWAGA!

Trwa nabór do Programu “Rehabilitacja 25 plus”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, prowadzi nabór uczestników do Programu “Rehabilitacja 25 plus”. Zgodnie z założeniami PFRON

i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne są świadczone w sposób ciągły i  odbywają się od poniedziałku

do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 przez cały okres realizacji projektu.

Drogi Rodzicu. Przyjdź, zadzwoń, zapytaj!

99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 27, tel. 24 253 34 27

https://kutno.psoni.org.pl

Plakat-25-plus