OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – – WYCHOWAWCZY “NIEZABUDKA”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno, tel./fax 242533427

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „NIEZABUDKA” ZAPRASZA

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 6 – 25 lat, które nie mogą realizować obowiązku przedszkolnego i szkolnego w publicznych szkołach.

OFERUJEMY:

Stymulację rozwoju psychoruchowego poprzez udział w zajęciach z zakresu m.in.:

 • Metody Integracji Sensorycznej;
 • Indywidualnej i grupowej gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
 • Treningu funkcjonalnego;

Realizujemy obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez realizację podstawy programowej z zakresu:

 • Funkcjonowania osobistego i społecznego;
 • Zajęć rozwijających kreatywność;
 • Zajęcia rozwijających komunikowanie;
 • Zajęć z wychowania fizycznego;
 • Religii;

Stymulujemy proces rewalidacyjny poprzez terapię z zakresu:

 • Komunikacji alternatywnej;
 • Zajęć multimedialnych i programów edukacyjnych;
 • Treningu czystości, jedzenia i samoobsługi;
 • Stymulacji polisensorycznej;
 • Ekspresji plastycznej;
 • Sensoplastyki (R)

Wspomagamy integrację rozwoju społecznego :

 • Obchody Dnia Godności  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • Spartakiada;
 • Pikniki integracyjne;
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi;
 • Spotkania z wolontariuszami.

Drogi Rodzicu. Przyjdź, zadzwoń, zapytaj! 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 27, tel. 242533427

https://kutno.psoni.org.pl/

plakat-orew