BANK ŻYWNOŚCI -harmonogram wydawania produktów

CCF_000288-1

OGŁOSZENIE  BANK ŻYWNOŚCI

 Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny serdecznie zaprasza po odbiór żywności osoby zakwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Żywność wydawana będzie w Świetlicy Wiejskiej – OSP w Suchodębiu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

21.09.2022 r.  –  godz.   9.00 –  Anielin, Kliny

9.30 –  Zgoda, Pomarzany

10.00 –  Rajmundów, Suchodębie

11.30 –  Budy Nowe, Budy Stare

12.00 –  Kąty, Lipie

12.30 –  Witoldów

13.00 – 14.00  Wilkowia, Ryszardów

 

22.09.2022 r.  – godz.    9.00 –  Łanięta, Świeciny, Świecinki

11.00 –  Juków, Bronisławów

11.30 –  Franciszków, Wola Chruścińska

12.00 –  Chrosno, Chruścinek

13.00 – 14.00  Klonowiec Wielki

 

Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Łaniętach lub pod tel.: 24 356-74-05, 570-701-102.