Infrastruktura sołecka na plus 2023

Infrastruktura sołecka na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2023 rok.

 

Kwota dofinansowania:

– do 100 000,00 zł.

Termin składania wniosków:

– do 14 marca 2023r.

 

Wszelkie zapytania można kierować:

– pod adresem email: solectwonaplus@lodzkie.pl

– telefonicznie  42 291 97 98, 42-663-32-24

 

Szczegóły i druk zgłoszenia dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-solecka-na-plus-2023