Badanie GUS – „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r. zostanie przeprowadzone badanie „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”.
Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.
Termin realizacji badania:
01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.
Metoda realizacji badania:
✅ samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)
✅ wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
✅ wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy Prezesa GUS zapowiadające badanie.
ulotka A5 ZSDGR-1