Dodatkowy nabór POMOC ŻYWNOŚCIOWA

OGŁOSZENIE – DODATKOWY NABÓR

  • Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus

    Wójt Gminy Łanięta ogłasza dodatkowy nabór do Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus. Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zapisały się      do programu, a chcą skorzystać z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach lub telefonicznie, pod numerami telefonów: 24- 356-74-05 lub 570-701-102.

Dodatkowy nabór do otrzymania pomocy żywnościowej odbędzie się w okresie od 17.05.2023 r. do 20.06.2023 r.

Nowe kryterium dochodowe, zgodnie ze zmianami do Wytycznych PO PŻ obowiązującymi od 15 maja 2023 r.  uprawniające do skorzystania z pomocy to:

1823,60 zł  netto dla osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł  netto dla osoby w rodzinie

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

BRN3C2AF4F4C197_020219