Komunikat meteorologiczny – burze z gradem

Komunikat meteorologiczny z godz. 07:25 dnia 21.06.2023

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawiska Burze z gradem

Obszar województwo łódzkie, powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski

Sytuacja meteorologiczna Miejscami występują burze, którym towarzyszą opady deszczu o natężeniu do 10-15 mm/h, porywy wiatru do 60 km/h, lokalnie możliwy jest grad. Burze przemieszczają się w kierunku wschodnim. Najsilniejsze burze prognozowane są na godziny popołudniowe.

Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Godzina i data wydania godz. 07:25 dnia 21.06.2023

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.