Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 36 wydanego o godz. 10:15 dnia 20.06.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2

Obszar województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność od godz. 11:51 dnia 21.06.2023 do godz. 18:00 dnia 22.06.2023

Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy do 18°C.

Prawdopodobieństwo 85%

Uwagi Zmiana dotyczy czasu trwania ostrzeżenia

Godzina i data wydania godz. 11:51 dnia 21.06.2023

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 łódzkie/kutnowski od 11:51/21.06 do 18:00/22.06.2023 temp. maks. 31 st, temp. min. 18 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.