Kolejny krok w utworzeniu SIM KZN Ziemi Kutnowskiej

Kolejny krok w utworzeniu SIM KZN Ziemi Kutnowskiej

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu powiatu kutnowskiego i powiatu łęczyckiego z Doradcą KZN ds. Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – Tomaszem Bartosiakiem

Podczas spotkania omówiono proces realizacji przedsięwzięcia oraz sprawy związane z powstaniem nowej spółki SIM KZN Ziemi Kutnowskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak, Wójt Gminy Oporów Robert Pawlikowski, Wójt Gminy Grabów Janusz Jagodziński, Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski, przedstawiciel Gminy Nowe Ostrowy oraz przedstawiciele kancelarii prawnej.

Drodzy Mieszkańcy! Dzięki woli współpracy ze strony włodarzy gmin oraz zaangażowaniu w to przedsięwzięcie Krajowego Zasobu Nieruchomości, jesteśmy coraz bliżej do zawarcia aktu notarialnego nowej spółki.