Właściciele/ współwłaściciele gospodarstw rolnych, którzy zgłosili się do udziału w przedsięwzięciu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zobowiązani są do złożenia oświadczeń o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Wójt Gminy Łanięta, informuje, iż właściciele/współwłaściciele gospodarstw rolnych, którzy zgłosili się do udziału w przedsięwzięciu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w bieżącym roku kalendarzowym (2023) oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (2021 i 2022).

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć do dnia 22 września 2023 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Łanięta, pokój nr 3, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: 24 356 74 06.

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja DOC)

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja PDF)