Wójt Tomasz Szczęsny uczestniczył w konferencji prasowej dot. programu „Energia dla wsi” oraz biogazowni rolniczych

„Stawiamy na ekologię! Zachęcam wszystkich rolników z terenu gminy Łanięta, ale również całego powiatu kutnowskiego i województwa do udziału w programie „Energia dla wsi” – powiedział Tomasz Szczęsny, Wójt Gminy Łanięta.
Dzisiaj, Wójt Tomasz Szczęsny uczestniczył w konferencji prasowej dot. programu „Energia dla wsi” oraz biogazowni rolniczych.
Na zaproszenie Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, do kutnowskiej biogazowni przyjechał Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Janusz Kowalski.
Jaki jest cel programu ❓
Program „Energia dla wsi” jest kompleksowym programem, dzięki któremu zwiększy się dostępność oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
Korzyści ❓
Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:
✅ instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW;
✅ elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW;
✅ magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.
Jaki jest budżet programu „Energia dla wsi” ❓
Budżet programu wynosi 1️⃣ mld zł, a okres jego realizacji to lata 2022-2030.
Program opracowały: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program został zaakceptowany przez Europejski Bank Inwestycyjny, a środki finansowe na jego realizację pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.
Program będzie wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji https://www.gov.pl/web/rolnictwo/energia-dla-wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej