Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” przypomina, iż nowa wersja Programu „Czyste Powietrze” obowiązuje od 3 stycznia 2023 r.

Drodzy Mieszkańcy

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” przypomina, iż nowa wersja Programu „Czyste Powietrze” obowiązuje od 3 stycznia 2023 r.

Podstawowe zmiany obejmują:

☑️ wyższe progi dochodowe pozwalające skorzystać z dotacji,

☑️ niemal dwukrotnie wyższe kwoty dofinansowań,

☑️ urealnienie kosztów inwestycji.

Podwyższono wysokość progów dochodowych uprawniających do uzyskania dotacji z Programu Czyste Powietrze, odpowiednio:

poziom podstawowy – do 135 000,00 zł,

poziom podwyższony – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

poziom najwyższy – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w jednoosobowym.

Program przewiduje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku, do kwoty 1 200 zł.

Więcej informacji:

✔️ Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, Urząd Gminy Łanięta, pok. 3, tel. 24 356 74 06,

✔️ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, tel. 42 663 41 00,

✔️ www.czystepowietrze.gov.pl

392884468_853965686729923_403409727741315968_n