Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

wpis w: Życzenia

Prezentacja1

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Łanięta składam serdecznie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.  Życzę sukcesów, dobrej współpracy i porozumienia z mieszkańcami. Niech nigdy nie zabraknie Państwu wytrwałości i pomysłów, a każdy dzień będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny