STOP KRADZIEŻY ZNAKÓW DROGOWYCH!!!

Na terenie gminy Łanięta dochodzi do kradzieży znaków drogowych, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

STOP KRADZIEŻY ZNAKÓW DROGOWYCH!!!

1.Pamiętaj, iż jest to nasze wspólne dobro publiczne!

2.Kradzież znaków drogowych stwarza bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego!

3.Nie bądź obojętny i zgłaszaj na Policję lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Łanięta pod numer telefonu: 24 356 74 06, gdy jesteś świadkiem tego typu zdarzenia.

4.Pamiętaj, iż kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.