ODSTĘPSTWA OD OBOWIĄZKU REJESTRACJI DROBIU

1460x616

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) osoby utrzymujące drób wyłącznie na własne potrzeby nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto prace legislacyjne, które umożliwią wprowadzenie odstępstwa od obowiązku rejestracji niektórych podmiotów stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1345. 

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Pomimo zaleceń MRiRW o powstrzymaniu się od rejestracji drobiu w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal istnieje obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenie należy:

–  złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno;
– przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno;

lub
– przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 2 ppkt b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r., poz. 768).

UWAGA! Zgłoszenie miejsc, w których utrzymywany jest drób do Powiatowego Lekarza Weterynarii nie jest tożsame z rejestracją drobiu w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Więcej informacji: Urząd Gminy Łanięta, tel. 24 356 74 06.