Komunikat meteorologiczny z godz. 14:46 dnia 22.06.2023

Zjawiska Upał

Obszar województwo łódzkie powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

Sytuacja meteorologiczna Temperatura powietrza wynosi obecnie przeważnie od 27°C do 29°C, lokalnie może dochodzić do 30°C. Temperatura powietrza nieco jeszcze wzrośnie przez najbliższe około dwie godziny, źniej zacznie stopniowo spadać.

Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Godzina i data wydania godz. 14:46 dnia 22.06.2023

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.