Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach !

Kolejne dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej❗️ Gmina Łanięta zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości W ramach realizacji zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla … czytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Łanięta w sprawie organizacji bezpłatnego, gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Informacja Wójta Gminy Łanięta w sprawie organizacji bezpłatnego, gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na … czytaj więcej

1 4 5 6 7 8 9 10 107