Konkurs dla KGW

Startuje III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP! Nabór do konkursu trwa do 12 marca 2023 roku. Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl: – poprawnie wypełnionej i podpisanej … czytaj więcej

Sołectwo na plus 2023

      Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r.   … czytaj więcej

1 6 7 8 9 10 11 12 109